måndag 26 augusti 2019

Välj rätt jämförelseindex!

Många som lägger upp utveckling för portföljerna på bloggar jämför sig med OMXSPI eller OMXS30, men inklusive utdelningar. 

På Shareville är standardjämförelsen OMXS30 utan utdelningar, vilket gör att många användare luras att de slagit index trots att de inte gjort det när utdelningar är inräknade. Vilket de bör vara eftersom de räknas in i portföljutvecklingen. Om en portfölj gått upp med 10% ett år och OMXS30 också har gjort det så kommer det se ut som att portföljen gått lika bra som OMXS30, men i portföljutvecklingen är utdelningarna inräknade, till skillnad från i OMXS30. Alltså har portföljen då underpresterat med ett par procentenheter när utdelningar är inräknade. Det är oklart varför Shareville och många andra sidor har OMXS30 utan utdelningar som standard för jämförelseindex för portföljer. För enstaka aktier är det rimligt eftersom utdelningarna inte är inräknade i deras utveckling, och därmed faller på X-dagen, alltså dagen då aktien börjar handlas utan rätt till utdelning.

Nästa sak som gör att många slagit Stockholmsbörsens index senaste åren är att de haft stor del utländska aktier. Eftersom portföljens utveckling anges i kronor så skulle man i många fall slagit Stockholmsbörsens index även om de utländska innehaven stått still i lokal valuta. Visst, ens totala kapital har ju då ökat i kronor sett, men det är ändå lite att lura sig själv, att jämföra utländska investeringar med Stockholmsbörsens index.

Eftersom investmentbolag har slagit börsen över lång tid, så tycker jag egentligen att det kan vara mer relevant att jämföra sin portfölj med ett genomsnitt av olika investmentbolag. Om man tror att man är bättre på att plocka bolag själv än investmentbolagen så kan man göra det, men jag känner mer och mer att det är bra att satsa på investmentbolag. 

Jag har inget bra sätt att vikta in flera olika investmentbolag, men ett sätt är att jämföra SIX Return Index med till exempel Spiltans investmentbolagsfond för att få en jämförelse hur några stora investmentbolag har gått mot index. En anledning till att de utvecklats bra senaste åren skulle kunna vara om substansrabatten har minskat eller övergått till premie då det blivit mer populärt med investmentbolag, men det får gärna någon annan undersöka, då jag inte har tillgång till dessa siffror.

Det jag egentligen vill ha sagt är att det är bra att ha koll på vilket index man borde jämföra med, för att kunna utvärdera om man faktiskt har fått någon nytta av att själv välja ut olika aktier än att välja ut några investmentbolag där du faktiskt har duktiga investerare som jobbar heltid med att välja ut bra bolag att investera i. 


1 kommentar: